Clas Ohlson AS – generelle vilkår for utleie av produkter

1. Gyldighet

Disse generelle utleievilkårene gjelder når du som kunde, heretter kalt ”Leietaker” eller ”du” inngår en avtale om utleie av et produkt ”Utleieobjekt” fra Clas Ohlson AS, heretter kalt ”Clas Ohlson” eller ”vi”.

2. Håndtering av personopplysninger

For at vi skal kunne tilby utleie av produkter trenger vi å behandle dine personopplysninger. Vi behandler da dine personopplysninger som behandlingsansvarlig. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger se vår personvernserklæring. Har du ytterligere spørsmål for hvordan dine personopplysninger håndteres kan du nå oss via privacy@clasohlson.se.

3. Bestilling

3.1 For å leie et produkt hos Clas Ohlson må du være fylt 18 år.

3.2 Når du har bestilt leie av et produkt via Clas Ohlsons plattformen, vil du automatisk motta en bestillingsbekreftelse på e-postadressen du har oppgitt i bestillingen. Hvis noe har gått galt med bestillingen din, eller hvis du vil endre noe, kan du kontakte oss på 23 21 40 00 eller kundesenter@clasohlson.no

3.3 Vær oppmerksom på at Utleieobjektet ikke inkluderer tilbehør som bor, sagblad og sandpapir e.l. Dette tilbehøret kan du imidlertid kjøpe separat.

4. Henting og betaling

4.1 Utleieobjektet skal hentes og betales i den butikk, på den dag og i butikkens åpningstid, som du har valgt i din bestilling.

4.2 Ved henting skal du fremvise bestillingsbekreftelsen og legitimere deg. Dette slik at vi kan forsikre oss om at du har riktig alder for å leie produkter hos oss samt for å bekrefte at det er du som har bestilt Utleieobjektet.

4.3 Clas Ohlson har rette til å si opp avtalen uten kostander for Clas Ohlson dersom Leietaker ikke fremviser legitimasjon som viser at Leietaker er over 18 år og dersom Leietaker ikke fremviser bestillingsbekreftelsen som viser at Leietaker er den som har bestilt Utleieobjektet.

4.4 Betaling skal skje i den butikken som du har valgt i din bestilling. Betaling kan gjøres med kort eller kontant. Leie beregnes basert på det som er avtalt og fremkommer i bestillingsbekreftelsen.

4.5 Dersom utleieobjektet ikke hentes til avtalt tid og på det stedet som du har valgt i bestillingen, bortfaller avtalen uten erstatningsansvar for noen part.

5. Depositum

Hvis du i henhold til bestillingsbekreftelsen har booket 3 eller flere utleieobjekter samtidig vil Clas Ohlson ta et depositum på 2000 kroner som du skal betale i tillegg til leiesummen ved henting av utleieobjektene. Dersom du har oppfylt alle dine forpliktelser i henhold til denne avtalen ved tilbakelevering av utleieobjektene, betales depositumet tilbake på samme måte som depositumet ble betalt på. Hvis du ikke betaler depositum ved henting har Clas Ohlson rett til å avbryte avtalen uten kostnad for Clas Ohlson.

Dersom du ikke leverer tilbake ett eller flere leieobjekter i henhold til avtalen vil Clas Ohlson bruke depositumet til å betale den erstatning som Clas Ohlson har krav på i henhold til denne avtalen.

6. Angrerett

6.1 Clas Ohlson følger angrerettloven. Angrerettloven gir Leietaker rett til å si opp avtalen innen 14 dager uten å oppgi grunn dersom avtalen er inngått utenfor Clas Ohlsons forretningslokaler, f.eks. på internett. I henhold til angrerettloven utløper angrefristperioden 14 dager etter den dato da avtalen ble inngått. For at Leietaker skal kunne utøve sin angrerett til rett tid, er det tilstrekkelig at Leietaker sender inn et varsel om at Leietaker har til hensikt å utøve sin angrerett før avbestillingsfristen går ut. Leietaker kan, men trenger ikke, bruke det standardskjema for angrerett som Leietaker finner her. Du kan også alltid kontakte Clas Ohlsons kundeservice for mer informasjon.

6.2 Når Leietakeren har hentet Utleieobjektet i butikken i løpet av angrerettsperioden, altså tjenesten er fullført etter Leietakers forespørsel, bekrefter Leietaker å være klar over at Leietaker dermed fraskriver seg den lovfestede angreretten.

6.3 Angreretten gjelder ikke når sammenlagt pris for Utleieobjektet er under 300 kroner.

7. Reklamasjon

7.1 Leietaker må undersøke Leieobjektet nøye før det tas i bruk. Ved å ta Leieobjektet i bruk aksepterer Leietaker Utleieobjektets faktiske tilstand.

7.2 Dersom Leietaker vurderer at Utleieobjektet avviker fra det Clas Ohlson har opplyst om Utleieobjektet, skal krav fremsettes innen rimelig tid etter at Leietaker har lagt merke til eller burde ha lagt merke til mangelen, i den Clas Ohlson-butikken der Utleieobjektet ble hentet eller ta kontakt med Clas Ohlson på telefon 23 21 40 00 eller kundesenter@clasohlson.no.

7.3 Hvis Utleieobjektet avviker fra det Clas Ohlson har informert om Utleieobjektet, vil Clas Ohlson etter eget skjønn enten bytte eller reparere Utleieobjektet vederlagsfritt eller betale tilbake leien, innen rimelig tid etter at Utleieobjektet er returnert av Leietakeren sammen med en spesifisering av reklamasjonen. Clas Ohlson er ikke ansvarlig for skade på eiendommen eller følgeskader forårsaket av Leietakers håndteringav Utleieobjektet eller Leietakers brudd på disse vilkårene. Les mer om ditt og Clas Ohlsons ansvar under Bruk, retur og ansvar.

8. Leieperiode

8.1 Leieperioden beregnes fra den dag Utleieobjektet hentes til den dagen Utleieobjektet blir returnert.

8.2 Clas Ohlson har rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og til å trekke tilbake Utleieobjektet dersom Leietaker bryter sine forpliktelser etter disse vilkårene.

8.3 Med unntak av at Clas Ohlson vesentlig har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, kan Leietaker bare si opp avtalen dersom Utleieobjekt er returnert til Clas Ohlson, og den avtalte leien (pluss eventuelle tilleggskostnader ved returen på grunn av forsinkelse, skade eller tap) er betalt.

9. Bruk

9.1 Leietakeren er klar over at Utleieobjektet eies av Clas Ohlson. Utleieobjektet må ikke benyttes i strid med disse vilkårene eller på en måte som risikerer å påvirke Clas Ohlsons eierskap til Utleieobjektet.

9.2 Leietaker kan ikke merke eller på annen måte endre Utleieobjektet, bruksanvisninger eller lignende. Leietaker kan ikke reparere Utleieobjektet uten Clas Ohlsons samtykke.

9.3 Utleieobjektet må utelukkende brukes av Leietaker. Leietaker kan ikke uten Clas Ohlsons samtykke overføre leieavtalen eller på sin side leie ut Utleieobjektet eller på annen måte gjøre den tilgjengelig for tredjepart.

9.4 Utleieobjektet kan kun brukes til det formålet det er beregnet for (se produktspesifikasjon og bruksanvisninger til Utleieobjektet og eventuelle instruksjoner fra Clas Ohlson).

9.5 Leietaker har en aktsomhetsplikt og må ta godt vare på Utleieobjektet i leieperioden og er ansvarlig for tap av eller skade på Utleieobjektet.

9.6 Utleieobjektet må ikke flyttes eller benyttes utenfor Norge.

10. Tilbakelevering

10.1 Utleieobjektet må returneres samme dag som avtalt i bestillingen og i den Clas Ohlson-butikken der Leietaker har hentet Utleieobjektet innenfor butikkens ordinære åpningstid.

10.2 I tilfelle forsinket retur av Utleieobjektet, vil den daglige leiepris for Utleieobjektet legges til grunn for hver forsinket dag. Kostandene vil bli belastet ved retur av Utleieobjektet. Hvis forsinkelsen overstiger ti (10) dager, behandles saken som om Utleieobjektet ble kjøpt til ordinær pris. Ordinær pris på Utleieobjektet vil da faktureres Leietaker. Forsinkelsesgebyr kan aldri overstige den ordinære kjøpspris for Utleieobjektet.

10.3 Ved retur må Utleieobjektet rengjøres godt og være i forventet god stand med hensyn til normal slitasje. Hvis Utleieobjektet ikke er rengjort eller ikke er i god stand, kan Leietaker bli belastet et beløp tilsvarende rengjøringskostnader og / eller reparasjonskostnader - eller for den ordinære kjøpsprisen for Utleieobjektet dersom dette er lavere.

10.4 Ved retur må Utleieobjektet være like komplett som på leveringstidspunktet. Eventuelle manglende deler belastes Leietaker tilsvarende kostnadene for en ny del.

11. Ansvar

11.1 Utleieobjektet er forsikret av Clas Ohlson og Clas Ohlson er ansvarlig for kostnadene som følger av normal bruk og slitasje.

11.2 Leietaker er ansvarlig for tap av Utleieobjektet og for skader som ikke følger av normal slitasje. Skader må rapporteres til Clas Ohlson, og Leietaker skal treffe rimelige tiltak for å begrense skader som måtte oppstå. Ved tyveri plikter Leietaker å sørge for at tyveriet blir politianmeldt.

11.3 Clas Ohlson, som ikke kan overvåke Leietakers bruk av Utleieobjektet, er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av Leietakers bruk av Utleieobjektet på Leietaker, tredjepart eller gjenstander. Imidlertid er Clas Ohlson ansvarlig for skade på eiendom og personskader som er et direkte resultat av feil ved Utleieobjektet og som ikke er forårsaket av Leietakers håndtering av Utleieobjektet.

11.4 Clas Ohlson er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av Leietakers håndtering eller forhold utenfor Clas Ohlsons kontroll.

11.5 Clas Ohlson er ikke ansvarlig for at det er oppgitt uriktig informasjon eller på annen måte at det er foretatt feil bestilling av Leietaker.

11.6 Clas Ohlson er kun ansvarlig for direkte skader forårsaket av Clas Ohlsons uaktsomhet. Clas Ohlson er ikke ansvarlig for indirekte skader som for eksempel inntektstap.

12. Force Majeure

Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig for Clas Ohlson å oppfylle sine plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal Leietaker varsles om dette så raskt som mulig. Clas Ohlsons forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Leietakers betalingsplikt suspenderes i samme tidsrom.

13. Prisjustering og feil i informasjon

Clas Ohlson tar forbehold om eventuelle feil i priser og informasjon presentert på Clas Ohlsons plattform, så vel som i annen kommunikasjon, og forbeholder seg retten til å justere disse fra tid til annen, og informere Leietaker gjennom publisering av korrigert / justert informasjon.

14. Klage

Kunden har rett til å få prøvd en klage utenfor domstolen i Forbrukerklageutvalget, https://www.forbrukerklageutvalget.no, med postadressen "Forbrukerklageutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo.". Clas Ohlson deltar i en eventuell rettstvist og følger Forbrukerklageutvalgets anbefalinger.

15. Informasjon om Clas Ohlson

Firmanamn: Clas Ohlson AS
Adress: Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
E-postadress: kundesenter@clasohlson.no
Organisationsnummer: NO 937402198
Telefonnummer: 23 21 40 00