Clas Ohlson AS – Behandling av personopplysninger ved utleie av produkt

Generelt

I dette avsnittet får du informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du gjennomfører utleie av produkt hos oss.

Hvis du er medlem i Club Clas eller Clas Office eller er registrert kunde i nettbutikken, finner du mer informasjon om behandling av personopplysningene dine innenfor rammen av medlemskapet ditt under Behandling av personopplysninger i Club Clas og Behandling av personopplysninger i Clas Office.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Clas Ohlson AS, NO 937402198, og Clas Ohlson AB, organisasjonsnummer 556035-8672, er felles behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysningene ved utleie av produkter, samt ved relatert kontakt med kundeservice.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

Ved bestilling av leie av produkter samler vi inn de personopplysningene du gir til oss i forbindelse med bestillingen, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato, opplysninger om produktet du har bestilte til leie samt tidspunktet for bestillingen. Fødselsdato benyttes for å sjekke din alder når du henter og tilbakeleverer utleieobjektet i vår butikk. Hvis du er medlem i ett av våre lojalitetsprogram, eller hvis du er registrert kunde i nettbutikken, kan vi også behandle ytterligere opplysninger, for eksempel kopi av kvitteringer og garantier som beskrevet i vilkårene for lojalitetsprogrammene. Ved kontakt med kundeservice knyttet til leieforholdet ditt, samler vi inn og behandler de opplysningene som du utleverer om saken til kundeservice.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Clas Ohlson behandler personopplysningene dine for å kunne håndtere din produktleiebestilling og kundeservicehenvendelser, samt for følgende formål:

1. For å administrere din produktleiebestilling, hente og returnere den leide varen og for betaling av utleie av produkt.

2. For å sende deg ordrestatus og andre meldinger om bestillingen din til deg.

3. For å løse eventuelle klager og brukerstøttehenvendelser knyttet til utleie av et produkt.

4. For fakturering i forbindelse med utleie av produkt.

5. For øvrig kommunikasjon med deg som kunde der vi besvarer henvendelser som kommer tilkundeservice eller via andre digitale kanaler (inkludert sosiale medier).

6. For å kunne sende deg en e-post når utleie av produkt er gjennomført for å be deg om tilbakemeldinger.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine i andre sammenhenger enn utleie av produkt, i vår Personvernerklæring.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger?

For punkt en til fire under «Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?», som nevnt tidligere, er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine at vi skal kunne oppfylle den avtalen du inngår med Clas Ohlson i forbindelse med utleie av produkt. Hvis du ikke utleverer relevante personopplysninger til oss, kan vi dessverre ikke gjennomføre din produktleiebestilling.

Når det gjelder punkt fem og seks under «Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?», som nevnt tidligere, er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine at behandlingen er nødvendig for formål som er knyttet til våre legitime interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser om å behandle dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet tidligere, oppveier din rett til personvern i forbindelse med behandlingen. Denne vurderingen er basert på at vi mener at behandlingen vil være fordelaktig for deg.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Hvis du ikke er registrert kunde i nettbutikken eller medlem i Club Clas eller Clas Office, så blir opplysningene slettet senest 90 dager etter at oppdraget er utført, med mindre lovverket (for eksempel regnskapsloven, med hensyn til kvittering/faktura) krever at opplysningene lagres lenger.

Hvis du er registrert kunde i nettbutikken eller medlem i Club Clas eller Clas Office, kan vi lagre personopplysningene dine lenger slik at vi raskere skal kunne hjelpe deg ved fremtidig kontakt med oss. Det innebærer blant annet at du som kunde kan få hjelp med å holde oversikt over kvitteringer og tilhørende vilkår og garantier, samt tidligere reklamasjoner og reparasjoner. For å kunne gi deg tilbakemelding med så relevante svar som mulig på spørsmålene dine. Informasjonen kan lagres så lenge du er medlem eller registrert kunde i nettbutikken. Se vilkårene for lojalitetsprogrammene for mer informasjon.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om en kopi av alle personopplysninger som vi behandler om deg, samt rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig format som kan maskinleses slik at du kan overføre opplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportabilitet). Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet (kontrollorganet).

Deler vi personopplysningene dine med andre?

Ved etterforskning av kriminalitet kan vi dele personopplysningene dine, inkludert leiehistorikken, med politiet.

Hvis du betaler med bankkort, lagrer vi ingen opplysninger om deg eller kortnummeret i systemene våre. Transaksjonen går mellom deg og kortleverandøren, via vår tjenesteleverandør.

Etter at du har fullført leien av et produkt, kan vi dele din personlige informasjon med vår samarbeidspartner for å gjennomføre en evaluering av det leide produktet (produktanmeldelse).

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du lese vår Personvernerklæring, kontakte kundeservice i butikk eller via brev til Kundeservice Clas Ohlson, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo, e-post: , chat: https://www.clasohlson.com/no, telefon: + 47 23 21 40 00. Du kan også kontakte vårt personvernombud direkte på privacy@clasohlson.se.