Utleie hos Clas – retningslinjer for nettsted og informasjonskapsler

Innledning

Velkommen til www.utleiehosclas.no («nettstedet»). Vi gjør alt vi kan for å ivareta personvernet ditt når du besøker nettstedet. Les personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler («retningslinjene») for å se hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene du utleverer til oss, slik at du kan ta informerte beslutning når du bruker nettstedet og tjenestene vi tilbyr her.

Klikk her for å lese personvernerklæringen som inneholder mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med utleie av produktene våre.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på datamaskinen din. En informasjonskapsel inneholder vanligvis navnet på nettstedet som lagret informasjonkapselen, informasjonskapselens «levetid» (altså hvor lenge den lagres på enheten) samt en verdi, som vanligvis er et tilfeldig generert tall.

Informasjonskapsler brukes for å gjøre nettsteder mer effektive, men de brukes også for å sende informasjon til den som eier nettstedet. Informasjonskapsler gjør det også mulig å skille mellom brukere, slik at hver bruker får en mer personlig og positiv opplevelse på nettstedet.

Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen din. De inneholder ikke konfidensiell informasjon, for eksempel e-postadresse eller kortinformasjon.

Hvorfor samler man inn personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler?

Avhengig av hvilket samtykke du har gitt for informasjonskapsler og sporere, og hvilke personopplysninger du utleverer, kan vi bruke opplysningene dine til å:

  • gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet
  • registrere hvilke deler av nettstedet du har besøkt og hvor lenge du har besøkt dem samt hvilke produkter du har sett på og hvilke produkter du har valgt å leie, slik at vi kan evaluere og utvikle sortimentet og tilbudet på nettstedet
  • analysere kjøpspreferanser (kunde- og produktanalyse)
  • evaluere, utvikle og forbedre nettstedet hvis informasjonskapsler for eksempel viser at det er vanskelig å finne frem på nettstedet
  • gjøre det mulig for deg å få informasjon om bestillinger under «Min bestilling» på nettstedet
  • lagre innhold i «Min liste» når du har valgt å legge til et produkt i listen
  • gi deg og andre kunder relevant informasjon når dere besøker nettstedet

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å samle inn personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler?

Når du besøker nettstedet, blir du bedt om å samtykke til bruk av informasjonskapsler ved å klikke på «Godta alle informasjonskapsler» i vinduet som åpnes. Når du gjør det, samtykker du til at vi kan samle inn, bruke og overføre personopplysningene dine som beskrevet i disse retningslinjene.

For å trekke tilbake samtykket, eller hvis du vil bli varslet hver gang en informasjonskapsel brukes, kan du bruke innstillingene i nettleseren din, slik at vi ikke kan lagre informasjonskapsler på datamaskinen din. Informasjon om hvordan du gjør dette finner du i hjelpefunksjonen i nettleseren, som du finner i menyen. Hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan du få en dårligere opplevelse når du besøker nettstedet, og flere av de viktige funksjonene vil ikke fungere.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Nettstedet bruker én type informasjonskapsler:

  • Førsteparts informasjonskapsler, altså informasjonskapsler som nettstedet bruker for at du skal få en god brukeropplevelse. For eksempel for å lagre valgte produkter i «Min liste».

I tabellen under ser du hvilke informasjonskapsler vi bruker på nettstedet, formålet med dem og om informasjonen kommer fra eller blir overført til tredjepart. I tabellen ser du også om informasjonskapselen er fast eller sesjonsavhengig. I tillegg ser du levetiden for informasjonskapslene som lagres på enheten din.

Førsteparts informasjonskapsler

Overfører vi informasjonskapsler/personopplysninger til tredjepart?

Vi bruker ikke tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet. Informasjonen som våre analyseinformasjonskapsler (førsteparts informasjonskapsler) samler inn (altså hvilke deler av nettstedet som blir besøkt, hvor lenge besøkene varer samt hvilke produkter man har sett på og valt å leie), deler vi med vår samarbeidspartner Microsoft Azure i forbindelse med analyser. Vi bruker den analyserte informasjonen til å forbedre nettstedet og utvikle sortimentet vårt for kunder og besøkende.

Mer informasjon om personvern

Hvem er behandlingsansvarlig?

Clas Ohlson AS, NO 937402198, og Clas Ohlson AB, Org.nr 556035-8672, er gemensamt behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn og behandler i samsvar med disse retningslinjene.

Hvor lagrer og beskytter vi opplysningene vi samler inn?

Personopplysningene dine blir lagret i databasene våre, som er beskyttet med fysiske, tekniske og prosessrelaterte tiltak. Informasjonssystemene våre er beskyttet av brannmurer for å forhindre at andre nettverk som er koblet til internett, får tilgang til dem. Det er bare de medarbeiderne som trenger tilgang til informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine, som får tilgang til personopplysninger. Medarbeiderne våre blir løpende informert om våre retningslinjer for sikkerhet og personvern.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger skal generelt ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for de formålene de samles inn eller behandles for. Når uregistrerte kunder leier utstyr, lagrer vi opplysningene i 90 dager etter at oppdraget er utført, og for registrerte kunder lagrer vi opplysningene i 24 måneder etter den siste aktiviteten. Clas Ohlson vil bare lagre og behandle personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, som beskrevet i disse retningslinjene. I tillegg kan du be oss om å slette personopplysningene dine («rett til sletting») ved å kontakte oss (se kontaktinformasjonen nedenfor).

Overfører vi personopplysningene dine til tredjepart?

Utover informasjonen i avsnittet som handler om overføring av personopplysninger til tredjepart, overfører vi personopplysningene dine til:

  • Politiet når det er lovpålagt i forbindelse med etterforskning av en alvorlig forbrytelse.
  • IT-konsulenter som vi fra tid til annen bruker til vedlikehold og utvikling av IT-systemene våre (for øyeblikket er dette Microsoft). Noen av IT-konsulentene er basert utenfor EU (for eksempel i India eller USA), der EU-kommisjonen mener at lovverk og forskrifter ikke gir tilstrekkelig personvern. I slike tilfeller gjennomføres det alltid først en undersøkelse for å sikre at de juridiske forutsetningene er oppfylt, og at tekniske og organisatoriske tiltak er iverksatt for å sikre at personopplysningene behandles på en sikker måte med tilstrekkelig beskyttelse i tråd med den beskyttelsen som tilbys i EU/EØS, for eksempel ved å inngå avtaler basert på EU-kommisjonens standardklausuler med slike IT-konsulenter. Du finner en oversikt over standardklausuler her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Hvis vi overfører personopplysningene dine til tredjepart som behandler dem på oppdrag fra oss, inngår vi en databehandleravtale som inneholder strenge instruksjoner for behandling av personopplysninger, taushetsplikt og sikkerhet.

Hvilke rettigheter har du som registrert?

Som registrert har du disse rettighetene knyttet til vår behandling av personopplysningene dine. Du har rett til å be om en kopi av alle personopplysninger som vi behandler om deg, samt rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig format som kan maskinleses, slik at du kan overføre opplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (såkalt «dataportabilitet»).

Du har også rett til å be om at personopplysningene dine rettes eller slettes, og du kan kreve begrenset behandling av personopplysningene dine. Hvis behandlingen av personopplysninger som du ønsker å begrense eller slette, er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bruken av nettstedet påvirkes som følge av begrensningen eller slettingen. For å be om tilgang til eller retting av personopplysninger som vi behandler om deg, eller for å benytte deg av andre rettigheter, kan du kontakte kundeservice (du finner kontaktinformasjonen nedenfor).

Hvis du vil klage på vår behandling av personopplysningene dine, kan du gjøre det til tilsynsmyndigheten.

Kontaktinformasjon

Disse retningslinjene kan endres. Eventuelle endringer blir offentliggjort på nettstedet. Bruk kontaktinformasjonen under for å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, vår bruk av informasjonskapsler eller om personopplysninger generelt.

E-post: kundesenter@clasohlson.se
Adress: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Tel: +47 23 21 40 00
Personvernombud: privacy@clasohlson.se